puzp PDF
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2008 11:10

 

Tekst jednolity, stan prawny na 15 września 2005 r.

 

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy

dla Pracowników Telekomunikacji Polskiej S.A.

zawarty  w dniu 25 czerwca  1998 r.

pomiędzy: Zarządem Telekomunikacji Polskiej S.A.

z siedzibą: 00-945 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12

 

a

 

 

- Komisją Krajową Niezależnego Samorządnego Związku  Zawodowego „Solidarność”

  z siedzibą: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24

 

- Zarządem  Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w RP  z siedzibą: 40-506 Katowice, ul. Francuska 101

 

- Radą Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych

  Pracowników Telekomunikacji i Radiokomunikacji w Polsce

  z siedzibą: 00-360 Warszawa, ul. Świętokrzyska 3

 

- Zarządem Krajowym Związku Zawodowego

  Inżynierów i Techników

  z siedzibą: 00-950 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a

 

-Komisją Krajową NSZZ Solidarność 80

 z siedzibą: 00-549 Warszawa, ul, Piękna 22

 

-Komisją Krajową Związku Zawodowego Kontra

 z siedzibą: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 21/23

 

- Prezydium Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w Polsce z siedzibą: 71-510 Szczecin, ul. Wyzwolenia 70.

 

 

 

 

PONADZAKŁADOWY

UKŁAD   ZBIOROWY   PRACY

DLA  PRACOWNIKÓW TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ  S.A.

 

 

Preambuła

 

Rozdział I.

Postanowienia wstępne

 

Rozdział II.

Zasady zatrudniania pracowników i rozwiązywania z nimi stosunków pracy

 

Rozdział III.

Czas pracy

 

Rozdział IV.

Urlopy pracownicze

 

Rozdział V.

Zakaz konkurencji

 

Rozdział VI

Zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

 

Rozdział VII.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Rozdział VIII.

Szkolenie pracowników

 

Rozdział IX.

Działalność socjalna.

 

Rozdział X.

Wzajemne zobowiązania stron Układu związane z jego zawarciem i stosowaniem.

 

Rozdział XI.

Zasady współdziałania związków zawodowych ze Spółką

 

Rozdział XII.

Postanowienia końcowe

 

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK