puzp15 PDF
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2008 11:06
Załącznik nr  3

 

Wykaz prac zaliczonych do poszczególnych stopni szkodliwości dla zdrowia,
uciążliwości oraz prac zaliczonych do niebezpiecznych.

 

1.    Do pierwszego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1/ przy obsłudze kotłów centralnego ogrzewania w okresie grzewczym,

2/ w pomieszczeniach zagłębionych i półzagłębionych,

3/ w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia.
 

2.    Do drugiego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1/    w warunkach występowania stwierdzonego badaniami stałego przekraczania najwyższych dopuszczalnych wartości natężenia hałasu i stężenia pyłów,

2/    w lakierniach i przy lakierowaniu natryskowym

3/    przy spawaniu,

4/    przy przewijaniu kabli w osłonie ołowianej,

5/    w pracowniach fotochemicznych,

6/    przy malowaniu pomieszczeń farbami ftalowymi,

7/    przy obróbce tworzyw sztucznych,

8/    przy malowaniu masztów drewnianych środkami impregnacyjnymi, zawierającymi substancje toksyczne,

9/    przy obsłudze pieców hartowniczych i kuziennych,

10/  przy obsłudze pras i młotów na gorąco,

11/  przy obsłudze stacji wytwornic acetylenowych i napraw wytwornic,

12/  przy naprawie silników spalinowych pracujących na benzynie etylizowanej,

13/  przy malowaniu i lakierowaniu ręcznymi farbami nitro i bitumicznymi,

14/  przy szlifowaniu i polerowaniu metali na sucho,

15/  na słupach na wysokości powyżej 2 m, masztach oraz wieżach otwartych,

16/  przy odtłuszczaniu w ługu.

3.   Do trzeciego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1/   przy montażu, demontażu, naprawie, napełnianiu i ładowaniu akumulatorów,

2/   w akumulatorniach,

3/   w galwanizerniach,

4/   w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300000 MHz w strefie zagrożenia,

5/   prace związane z wytwarzaniem, stosowaniem, magazynowaniem i transportem gazów.
 

4.   Do czwartego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane w pomieszczeniach znajdujących się na terenie zakładów dla zakaźnie chorych.
 

5.   Do piątego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1/  przy remontach i konserwacji linii kablowych,

2/  w obiektach radiokomunikacyjnych, zlokalizowanych w terenie górskim na wzniesieniach powyżej 500 m nad poziomem morza o utrudnionym dojeździe,

3/  na wysokościach przez konserwatorów syren alarmowych,

4/  przy produkcji włókna i kabla światłowodowego.
 

6.   Do niebezpiecznych zalicza się:

1/ prace przy remontach, konserwacji oraz rozbudowie kanalizacji i linii kablowych w studzienkach kablowych i kablowniach,

2/ prace wykonywane przy lokalizacji nieszczelności kabli przy stosowaniu gazów radioaktywnych,

3/ prace wykonywane przy obsłudze urządzeń energetycznych powyżej 220V (wartość znamionowa względem ziemi wyższa niż 220V),

4/ prace na masztach radiowych w strefie zagrożenia pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK