NIE DLA PODWYŻSZENIA WIEKU EMERYTALNEGO PDF
Wpisany przez w.korytowski   
wtorek, 10 stycznia 2012 11:14

Powszechne oburzenie wzbudziła wiadomość o planom rządowym wydłużenia wieku emerytalnego o siedem lat dla kobiet i dwa dla mężczyzn.
Odpowiadając na oczekiwania wielu Polaków „Solidarność” rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie utrzymania
obecnie obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Decyzję o akcji zbierania podpisów pod referendum podjęła Komisja Krajowa NSZZ „S" na posiedzeniu, które odbyło się 15 grudnia w Katowicach. KK NSZZ „S" zobowiązała Regiony do czynnego udziału w akcji, a samych członków do podpisywania list poparcia. W przyjętym dzień później stanowisku czytamy: „Naszą intencją jest oddanie tej kluczowej dla przyszłości wszystkich Polaków sprawy pod ich bezpośredni osąd. Referendum jest najbliższe idei demokracji bezpośredniej. Chcemy pozwolić Polakom skorzystać z tej formy". Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność" już 5 grudnia wyraził zdecydowany sprzeciw wobec planów rządowych. W swoim stanowisku członkowie ZRG NSZZ „S" stwierdzili, że „dłuższe pozostawanie na rynku pracy powinno być dobrowolne i wspierane przez państwo odpowiednim systemem zachęt dla pracowników i pracodawców. Już dziś większość osób, które mogą pracować dłużej i pozwala im na to stan zdrowia decydują się na rynku pracy pozostać. Niestety, rośnie bezrobocie wśród osób starszych, gdyż pracodawcy nie są zainteresowani tworzeniem dla nich – jeśli jest taka potrzeba – alternatywnych miejsc pracy wykorzystujących ich doświadczenie i wiedzę". Warto dodać, że warunki pracy w Polsce są o wiele cięższe niż w większości krajów Unii Europejskiej. Decyzję o przeprowadzeniu referendum podejmuje Sejm na wniosek 500 tysięcy obywateli. Apelujemy o zaangażowanie się w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem. Ich liczba powinna pokazać siłę naszego związku.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK