NIE DLA PODWYŻSZENIA WIEKU EMERYTALNEGO PDF
Wpisany przez w.korytowski   
wtorek, 10 stycznia 2012 11:14

Powszechne oburzenie wzbudziła wiadomość o planom rządowym wydłużenia wieku emerytalnego o siedem lat dla kobiet i dwa dla mężczyzn.
Odpowiadając na oczekiwania wielu Polaków „Solidarność” rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie utrzymania
obecnie obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Decyzję o akcji zbierania podpisów pod referendum podjęła Komisja Krajowa NSZZ „S" na posiedzeniu, które odbyło się 15 grudnia w Katowicach. KK NSZZ „S" zobowiązała Regiony do czynnego udziału w akcji, a samych członków do podpisywania list poparcia. W przyjętym dzień później stanowisku czytamy: „Naszą intencją jest oddanie tej kluczowej dla przyszłości wszystkich Polaków sprawy pod ich bezpośredni osąd. Referendum jest najbliższe idei demokracji bezpośredniej. Chcemy pozwolić Polakom skorzystać z tej formy". Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność" już 5 grudnia wyraził zdecydowany sprzeciw wobec planów rządowych. W swoim stanowisku członkowie ZRG NSZZ „S" stwierdzili, że „dłuższe pozostawanie na rynku pracy powinno być dobrowolne i wspierane przez państwo odpowiednim systemem zachęt dla pracowników i pracodawców. Już dziś większość osób, które mogą pracować dłużej i pozwala im na to stan zdrowia decydują się na rynku pracy pozostać. Niestety, rośnie bezrobocie wśród osób starszych, gdyż pracodawcy nie są zainteresowani tworzeniem dla nich – jeśli jest taka potrzeba – alternatywnych miejsc pracy wykorzystujących ich doświadczenie i wiedzę". Warto dodać, że warunki pracy w Polsce są o wiele cięższe niż w większości krajów Unii Europejskiej. Decyzję o przeprowadzeniu referendum podejmuje Sejm na wniosek 500 tysięcy obywateli. Apelujemy o zaangażowanie się w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem. Ich liczba powinna pokazać siłę naszego związku.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK